FAABORG KANONÉRLAUG

 

 

Formand: Jan Chopart

Telefon: 21176860      

Mail: jan@chopart.dk

 

Kasserer: Leif Christiansen (kasserer/fourer)

Telefon: 20460676             

Mail: hroar@sydfynsmail.dk

 

Bestyrelsesmedlem: Johannes Snedker

Bestyrelsesmedlem: John Lauge

Bestyrelsesmedlem: Susanne Christiansen

 

 


Faaborg Kanonérlaug - også kaldet Olebanden - i ilmarch på vej mod nye slag

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk