OLE HANSEN (FORMAND/ARTILLERILØJTNANT) STRANDGÅRDSPARKEN 27 5600 FAABORG
TLF. 62613679, MOBIL. 30133290,  E-mail: faaborgkanonerlaug@mail.dk

GUNNER DAMHOLT, FREDERIKSBERGVEJ 24, PEJRUP, 5600 FAABORG TLF. 62615352

JOHANNES SNEDKER, FÆRGEVEJ 10, 5600 FAABORG TLF. 21968418. E-mail:  johannesbsnedker@gmail.com

PER ANDERSEN (SEKRETÆR) 

LEIF CHRISTIANSEN (KASSERER/FOURER) SVELMØPARKEN 23,5600 FAABORG 

TLF.62616232, MOBIL 20460676, E-mail: hroar@sydfynsmail.dk

  

Bent Holm (Billedredaktør) bhks@live.dk


Faaborg Kanonérlaug - også kaldet Olebanden - i ilmarch på vej mod nye slag

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk