FAABORG KANONÉRLAUG

 

 

Formand: Susanne Christiansen (formand/kommerdersergent)

Telefon: 23368093            

Mail: formand.fkl@gmail.com

 

Kasserer: Leif Christiansen (kasserer/fourer)

Telefon: 20460676             

Mail: hroar@sydfynsmail.dk

 

Bestyrelsesmedlem: Johannes Snedker

Bestyrelsesmedlem: John Lauge

Bestyrelsesmedlem: Henning Sørensen

 

Hjemmesideredaktør: Susanne Christiansen


Faaborg Kanonérlaug - også kaldet Olebanden - i ilmarch på vej mod nye slag

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk