Indmeldelse


Faaborg Kanonerlaug  

Begæring om indmeldelse i Faaborg Kanonérlaug kan ske ved kontakt til 

Kasserer: Leif Christiansen (kasserer/fourer)

Telefon: 20460676             

Mail: hroar@sydfynsmail.dk

 

 


Faaborg Kanonérlaug - også kaldet Olebanden - i ilmarch på vej mod nye slag

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk