FAABORG KANONÉRLAUG

 

 

Faaborg Kanonerlaugs generalforsamling d. 22. marts 2018 i Øhavscentret, Munkholm 4, Faaborg

Dagsorden

Pkt. 1: Valg af dirigent og protokolfører

Pkt. 2: Formandens beretning

Pkt. 3: Fremlæggelse af revideret regnskab

Pkt. 4: Fremlæggelse af budget. Fastsættelse af kontingent

Pkt. 5: Indkomne forslag

Pkt. 6: Valg af formand

Pkt. 7: Valg af bestyrelsesmedlemmer

Pkt. 8: Valg af bestyrelsessuppleanter

Pkt. 9: Valg af bilagskontrollanter

Pkt. 10: Valg af bilagskontrollantsuppleanter

Pkt. 11: Evt.

 

Formanden bød velkommen til de 23 fremmødte medlemmer

Ad. 1
Per Andersen vælges til dirigent. Arne Stricker til protokolfører. Per kan konstatere, at generalforsamlingen er lovligt varslet

Ad.2
Inden formanden fik ordet rettede Per en varm tak til ham for det store arbejde han har gjort for foreningen igennem mange år. 
Herefter var det formandens tur:

Kære Kanonere m/k!  

Året 2017 var igen spændene og oplevelses rigt år. Vi blev flere gange inviteret til at deltage i begivenheder, der var som skræddersyet til os, efter vores størrelse og formåen, jeg kan blive helt glad og stolt, når jeg ser jer udføre vores opvisnings programmer, med en professionellisme f.eks. ved åbnings ceremonierne, i Aabenraa (Tattooet) og H. C. Andersen Lufthavn i Odense (Military Day). Vi kan alle glæde os over, at både på Sjælland og i det jyske er der bud efter os, og man har været villige til at betale for den dyre transport af kanoner og materiel.

Vi har desværre været nødsaget til at takke pænt nej til yderst spændene arrangement i København, vi kan jo kun være et sted af gangen, og heller ikke 3 Weekender i rap, samt at vi også helst følger det princip FØRST TIL MØLLE, næsten da. I dette år har vi så byttet rundt og tager det arrangement som vi sagde pænt nej tak til sidste år Vestvolden 2000 års krig.

Vi har droppet Køge (Hummeren) dels har vi ikke hørt fra dem endnu, dels er det lidt trættende at vi både skal Arrangere, stå for alt det praktiske med Bus og kanontransport både for Nyborg Fæstningslaug og os selv. Hvor jeg tydelig har understreget, overfor Vognmændene, at Foreningen Hummeren i Køge skal betale, med skriftlig telefon nr. adresser, og ok fra vognmændene.

I september ringede den ene vognmand for at høre om jeg ville betale for buskørslen, vognmanden for kanontransporten ringede ca. en mdr. senere for at høre om det samme, begge gange kunne jeg henvise til at jeg på skrift og med deres accept, skrevet at betaleren var Hummeren i Køge.

Jeg mener at uanset hvad! - sådan en slendrian kan Faaborg Kanonerlaug ikke lægge navn til.

FKL. Skal bevare vores gode navn og rygte.

Medlemstallet viser 55 pers. 27 aktive og 28 passive støtte medlemmer.

Bestyrelsen har udnævnt Frans H. Engelstoft Gaaeis Have 6 Faaborg til Æresmedlem.

Medens vi er ved ros uddelingen, skal Arne Stricker lige have et meget fortjent anerkende ord, udover at være en effektiv hjemmeside administrator og fotograf, har han også været manden som rettede kommafejl og spidsede formandens ellers spidse pen, her sidst på året, herom senere.

Økonomisk klare vi os til dagen og vejen. Men skal vi forsat udvikle os, er vi nødt til at have økonomisk hjælp udefra. Vi savner et lokale hvor vi kan holde vores møder og samtidig, have vores trofæer stående fremme og opbevare dem, samt mulighed for under tempereret forhold at kunne vedligeholde vores efterhånden omfattende udstyr.

Det er lidt distraherende at læse det omfattende materiale som kommunen til sender på mail, om muligheder for snart sagt alle former tilskud, bare ikke for en kulturel historisk oplysende forening der levendegør, vores fælles forhistorien og traditioner med rollespil, lyd og duft som vores.

Begrebet Folkeoplysende og Kultur betyder åbenbart i kommunal regi motion, gymnastik, Idræt, Naturoplevelser i det grønne, især ferie beskæftigelse af børn. Vores forening som i vedtægter, skrift, tale og virke har åbenbart intet med de førnævnte begreber at gøre?

 

Lørdag 7. januar. 

Traditionen tro Lagde vi ud med Nytårskuren i Krudtkælderen hos Ib Og Bente i V. Aaby. Næsten som en tradition, var vejene meget glatte, da vi afmarcherede til Paraden foran Lysbjerg Plejecenter.

Pårørende gruppen havde kørt og hjulpet de gæve beboere ud i vindfanget, hvorfra de kunne se vores eksercit og rullesalutter. Derefter gik vi alle ind og gav hånd til alle og ønskede et godt nytår.

Alle samledes i fest og spise salen til en dram og kage. Formanden Ole fortalte lidt om laugets oplevelser i det forløbende år, inden vi takkede af. Balancerede i marchskolonne tilbage af isglatte veje til Krudtkælderen.

Under frokosten fik vi besøg af tre underskønne Luciabrude, en med lyskrans på hovedet, 2 med et lys i Musket piben, alle iført hvide brudekjoler, rokkede de ind, meden de sang Luciasangen. Hele selskabet sang med. Da ingen kunne huske mere end første vers, blev det gentaget. Ikke et øje tørt.

Bente havde fremtryllet de herligste retter, som en rask kanoner og Trosmadame kunne tænke sig: Hjemmelavet Sylte, forskellige former for sild med mulighed for alt ovenpå, Hjemmebagt lever postej, stege, æg, rejer, skinke, div. former for pølser og mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Mange forskellige oste og osten som kommer når der fløjtes. Dertil rigelig af hjemmebrændt snaps, så tungen slår knuder og øjet får stær. Det kunne skylles ned med forskellige slags øl og kaffe.

Ikke mindst kurens grinebider: PakkeBenteSpillet, som kan få den sløveste Kanoner op fra bænken.

Vi takker Bente og Ib for en uforglemmelig Kur. Ib gjorde sig stor umage med utallig skål salutter.

 

Tirsdag 24. januar.

Laugsaften hvor vi så DVD film fra vores righoldige film arkiv.

 

Tirsdag 4. februar.

Laugsaften med foredrag af historikeren Per Nielsen – ekspert i dansk historie om de Vestindiske øer, og slaverne. Vi havde inviteret medlemmer fra FMF. Der kom 5 pers. Der var også smagsprøver på den Herlige rom som blev fremstillet af sukkerrørene på øerne, 75.5 % ”Hvabehar”

Næsten fuldt hus af kanonere m/k.

 

Tirsdag 28. februar.

Laugsaften med syning af bælter og tasker snak og hygge.

 

Torsdag 23. marts.

Generalforsamling som forløb i god ro og orden. 22 tilmeldte 2 frameldt. Der blev redegjort for hvorfor vi kræver honorar for vores medvirken. Hovedesalig pga. vores pålagte Erhvervsforsikring.

Samt at vi helst skal have selvrisikoen i kassen. Så vi evt. undgår at skulle lægge ud af personlig lomme.

 

Tirsdag 4. april.

Laugsaften med foredrag af Historiker Erik Chalatsis, om den danske flåde 1790 1807. Der var smagsprøver på Grog og beskøjter (uden mider), som i den danske flåde.

 

Lørdag 22. april.

Kanonerne sættes ud med den traditionelle 6 skud Kanon salut, og samling i Flotillehuset med købt smørebrød.  Men da vi fik låst døren op, og skulle til at dække op, var der allerede dækket op til fest. Vi tænkte! Det er lidt tidligt at dække op til en aftensfest, nå vi har lejet huset til en frokost.

Vi rokerede lige lidt på bordene og slog dugene til side, så vi ikke spildte på dugene. Vi fik lige en ½ time så kom dem som også skulle holde fest. Vi fik lige 1 time mere. Så lagde vi det hele pænt på plads, det var så det. Der var så åbenbart gået kuk i udlåningen. Det hele forløb heldigvis godt.

 

Fredag 4. maj.

Mindehøjtidelighed for Danmarks befrielse i 1945 kl. 19.00 i Voigts Minde. Kanonerernes ind = march. Vore venner fra koret Efterklang, sang for til vores to obligatoriske sange og 4 sange fra korets egne eget repetuare, Jan Valbak holdt en fin tale. Der var Fanekommandoer fra FMF, Flotille 247, FKL. Vi saluterede dansk løsen. Benny ”TRUT” Nielsen blæste Honnørmarch til indmarch, og Retræten. Derefter samling i Flotillehuset. Der var ca. 200 tilskuer. Der var overfyldt i huset 48 pers

 

Fredag 12. maj.

Minibyen fejrede sit jubilæum, og FKL deltog med en kanonsalut.

 

Lør. søndag 10.-11. juni.

Foreningen Hummeren i Køge holdt kanontræf på Køgehavn, vi blev indkvarteret på Køgevandrehjem og bespist i Køgesejlklub, vejret var utroligt smukt. Lørdag formiddag var alle deltagere på Køge Torv og skyde en salut som reklame for kanontræffet på havnen. Men som omtalt før i referatet, deltager vi ikke i år.

 

Fre/lør/søndag 30. juni 1.- 2. juli.

Det sønderjyske Tattoo. Læs mere om dette på hjemmesiden under Artikler.

 

Onsdag 26. juli

Assens for fuldes sejl. Historien over alt.

FKL. Var blevet hyret i november året før. (også til juli i år) I år fik vi ekstra plads til vores lejr på Kogehusmolenen. Kanonsalutterne skulle stadig skydes på Midtermolen. Vejret var perfekt.

Vi deltog igen i åbnings optog, gennem det historiske Markede. En af vores opgaver var pr.tim.at marchere 4 gange frem og tilbage gennem markede. En anden var 4 kanonsalutter, med rullesaluter

Fra musketterne. En 3. opgave var opvisning i lejren, og samtale med tilskuerne. Med i hyren var frokost og aftensmad,(som var lidt kikset og personalet var ubehøvlet) Der var alt for lidt af aftens mad. Men alt i alt en rigtig god dag.

 

Torsdag 27. juli. Faaborg for fulde sejl.

For første gang var FKL. arrangeret, til Træskibenes anløb af Faaborg Havn. Jeg går til gymnastik hvor allesteds værende Palle Pedersen også er formand, efter mange stikpiller og fortællinger om

hvorgodt det hele er i Assens, modsat i Faaborg forstås, hvor man har været truet og prøvet, med at der vil blive sejlet udenom. HR. P.P. valgte så at ændre lidt på programmet og søgte kommunen om penge til os. Vi fik et måltid aftensmad med i hyren

Vi startede oppe på byens Torv, og saluterede for at trække folk med ned på Havnen.

Vores teltlejr blev opstillet på gruspladsen foran Flotillehuset,(den er resaveret igen i år). Amusetten blev sat ved fladstangen ved Flotillehuset og der saluteredes derfra. Vi marcherede 6 gange hen forbi ølteltet lavede eksercit opvisning her og der. Sidste salut var foran ølteltet var da årets Faaborggenser blev udnævnt, (Formand for Badmintonklubben). En dejlig dag i Faaborg.

Vi er arrangeret igen i år.

Igen var der brok over maden – kartoffelsalat med 2 frikadeller som ikke smagte af noget, uddelt af Kaj Hov - mester. Derfor forslår jeg at vores Trosmadamer, i år at fabrikere frokost og aftensmad i rigelige mængder og særdeles velsmagene. Og på Mormor vis og ikke færdigkøbt i et supermarked.

 

Fredag 8. september. Salut for Lions Club.

Salut i Voigts Minde i anledning af Lions Clubs internationale Træffestævne. Jeg har hørt at man hyggede sig med en til halsen.

 

Lørdag 23. sept. Military Display Day på Besættelsesmuseum i Beldringe (Odense lufthavn).

Museumsleder Jens P Sørvin havde inviteret FKL. til sit store Shows. Som Jens P. Sørvin sagde! han havde ikke pengene endnu, men han arbejdede hårdt på dels et kommunalt tilskud og dels nogle sponsoreringer. Men til sidst lykkedes det, at få transporten af vores 2,5 ton artilleri sponsoreret.

FKL. afholdt Eksercerskole søndag 10.9 så alle havde deres ”BEVIS” og opvisnings programmet til Military Dagen, blev indøvet i Pejrup. Eksercerreglementet fra Dansk/Norske Hær af 1787 var på skemaet, der blev indøvet de nyeste angrebsformer og vendinger, efter Kejser Napoleon. Nyeste idéer.

Jeg havde fået indspillet Radetzky March af Johan Strauss til vores Indmarch, og skrevet til oplæsning af speakeren, FKLs` historie, og hvad vores opvisning formationer gik ud på, krigsmæssigt. Vi havde teltlejren, kanoner, alt klar til start kl.11.00, man forventede 3 – 4 000 besøgene inden det skulle slutte kl.16.00.

Kontrakten lød på: FKL. skulle holde Åbningssalut med vores 2 Historiske Kanoner 2x3 skud.

Borgmester i Nordfyns Kommune Morten Andersen og Lufthavns chef Hans Oxholm skulle skyde Showet i gang med hver et skud, resten skød vi selv. Vi stillede med 22 personer Artillerister, Trosmadamer, fotografer. Med i honoraret var 4000kr. Og kostforplejning. Vejret var perfekt.

 

Lørdag 28. oktober. Kanonerne tages ind.

Et kommende brudepar ringede et par uger før. De havde lige set at kanonerne skulle køres i vinterhi efter salutten. Deres problem var, at de havde sendt indbydelser ud til Familie og venner om kl. 13.00skulle de giftes ved kanonerne, og nu kørte vi kanonerne ind inden kl.12.00. Manden havde friet til hende ved kanonerne, så derfor der for betød det meget for dem at blive gift der. Jeg tilbyder at vi kan rykke vores salut, og de kan oveni købet få de 6 kanonskud som gave, og brude valsen blæst på horn, af vores trompeter. Aldrig har jeg hørt så lykkelig en stemme, da hun takkede, så overstrømmende.

Hun lovede Champanje, kransekage, og tak, når de bagefter ville holde en lille reception med os som deltager.  Pressemeddelelsen jeg udsendte, annoncerede jeg en overraskelse til publikum.

Men vejrguderne ville det anderledes, der blev varslede Regn i store mængde og storm m. orkan i stødene, lave temperaturer. Bruden ringede og var grædefærdig, de rykkede brylluppet inden døre.

Det stormede også så meget at røgen fra skuddet næsten ikke kom ud af kanonløbet.

Men vi gennemførte også den annoncerede eksercit bagefter, der var mødt ca. 10-15 tilskuer op.

Nu havde vi resaveret hele restaurant Heimdal til vores middag. Bestyrelsen havde tilbudt medlemmerne deres egen yndlingsret, gratis mad det blev et brag af succes. En stor del af medlemmerne havde brugt 8 timer på en hård træbænk på Kværndrup station, under Heartland Festivalen derfor den anerkendelse. Bestyrelsen takker for den indsats, det skæppede godt i kassen

 

Søndag 3. dec. Julemands Sejladsen.

Med Veteran fiskekutteren Marna. Det er pr. honnør vi ledsager julemanden til Dyreborg Havn med julegodter. Lønnen til de7-8 mand, er en pisse kold øl på farten ud og hjem, varm jule gløgg og 2 æbleskiver, samt 2 pølser og måske 1 øl til. Det er en utrolig hyggelig eftermiddag med venlige = boerne i Dyreborg.

 

Mandag 18. dec. Dagbladet Politiken.

28.nov. Ringer en journalist Nikolaj Heltoft, fra dagbladet Politikens kulturredaktion. Avisen har planer om en lille juleserie, om medlemmer af danske foreninger, der samles om noget ekstraordinært, i den forbindelse vil de gerne komme til Faaborg og fortælle historien om jer.

Jeg lover at undersøge om jeg kan samle folk, her i juleræset, og om jeg kan få saluttilladelse.

I En bekræftelses mail jeg modtager fra Nikolaj 2 timer senere, skriver han! Skulle det være muligt. Vil vi komme med fotograf og hele udtrækket og lave et flot stort, oplag om jeres kanonlaug, rent praktisk skal det helst finde sted inden 15. dec. Jeg havde straks ringet til ACV. For at høre om vi kunne få en tilladelse til en sådan salut. (den var jo ikke historisk betinget eller tradition præget eller anerkendelsværdi, med offentlig adgang) 3-4 min. gik så var medarbejderen tilbage med svaret, du kan prøve at sende en ansøgning. Den blev sendt 1 time senere, aftenen blev brugt til 25 tlf. ring til medlemmerne om de kunne afse tid til ca. 3 tim optagelser af en kanonsalut, og hvilke dage de ikke kunne. 22 medlemmer sagde ja, afhængt af datoen. Med 3 undtagelser kunne alle mand. 18. dec. Næste dag mail til Nikolaj med datoen.     Fre.1. dec. Mail fra ACV. De vil have navn og adresse på Journalisten som er ansvarlig på Politiken. Jeg sendte Straks svar tilbage med det ønskede.           - - Man. 4.dec. aftalerne med Nikolaj på plads, De kommer man.18. dec.  - - - (En bombe sprænger) - -    Tors. 7. dec. ACV sender et delvis afslag i form af en Partshøring. Straks i gang med en mail (en bøn om Hjælp) som skal sendes til politikere, Har aftalt med Arne om lidt sparring hjælp. Medens jeg skrev  bøn om hjælp fandt Arne adresser på de politikere som skulle kontaktes. Kontakt med Aalborg kanonlaug, (har været ude for lignende).  Sent på aftenen sendes mit oplæg (Bøn om hjælp) til redigering hos Arne. Færdig redigeret sendes mailen til politikerne og ACV.

Ons. 13. dec. Modtager jeg salut tilladelse fra ACV den tilsendte (bøn om hjælp) blev godkendt, som et indlæg til Partshøringen.

Mandag 18. dec. Datoen for besøget kl. 9.30 Ankom 2 journalister og 1 fotograf og ringede på døren. Arne Stricker var lige ankommet 5 min. før. Han var godt inde i sagen, og hjulpet med at skærpe tonen i mailen til politikerne, og var en rigtig god sparringspartner, og rådgiver. Derfor havde jeg bedt ham med til mødet.

Arne du skal have mange tak for hjælpen, selvom det godt kunne være omkring midnat, når der skulle arbejdes med formuleringerne på mailene.

Nu tilbage!- - Kaffen og rundstykkerne stod på bordet.

De 2 journalister spurgte og spurgte, fotografen filmede løs i stuen og det materiale som var lagt frem. (Hvis jeg kunne få alle billederne så havde jeg et præcist overblik over alle ting i stuen, til brug ved en forsikringssag). Kl. 11.20 kørte vi ud til Kanonstillingen. Leif og Gunner havde sammen med medlemmerne fået alt klart til optagelserne. Kl.12.40 var det overstået. Alt var gået godt. Men fra tir.28. nov. til man.18. dec. Var der foretaget 39 tlf. samtaler, modtaget og sendt 40 mail

Skrevet et indlæg til lokalaviserne som blev bragt i alle 3. Skrevet en (Bøn til politikerne) om hjælp. Sendt til Den afgående borgmester Thygesen,

 den kommende Hans Stavnsager Rasmussen. 2 lokale MF Jane Heitman og Erling Bonnesen (V). Borgmester Thygesen hørte jeg aldrig fra. Borgmester Hans Stavnsager, har jeg en positiv forbindelse med. Jane Heitman var ikke nogen hjælp.       Mailen (Bøn om hjælp).  Sendte jeg til Aalborg Kanonlaug som også havde forbindelse til en MF Preben Bang Henriksen (V) og fik opbakning derfra. Videre sendte jeg den til Nyborg fæstnings = fonden hvor Borgmester Kenneth Muhs er formand for fæstningsfonden, alle de nævnte personer Bagger os 100 % op. om Politiet evt. magtmisbrug.

Kontakten til Erling Bonnesen er så blevet starten på at prøve på samling, af alle dem som at saluter i Danmark, så der kan være et talerør mod Politiets skalten og valten.

 

Dette er beretningen om året 2017 skrevet af Artilleriadjudant Kaptajn og Formand.

Ole Hansen

Formandens beretning blev godkendt.

 

Ad. 3
Kasserer Leif Christiansen fremlagde det reviderede regnskab der viste et overskud på 5620,12 kr. og en egenkapital på 56268,57 kr. Regnskabet blev godkendt.

 

Ad. 4
Et budget kan ikke fremlægges da man ikke kender årets aktiviteter. Kontingentet fortsætter uændret (300 kr. pr. år)

 

Ad.5
Der var indkommet 3 forslag:
1. Arne Stricker foreslår en ændring af vedtægternes § 1 vedrøende forningens formål. Foreningen har siden stiftelsen ændret sig fra at være en salutforening til en forening der står for levende formidling af dansk militær og kulturhistorie. Dette bør betones i §1. Desuden bør det nævnte ønske om skarpskydning fjernes fra §1.
2. Susanne og Erik forslår en ændring af §9, stk. 1 der omtaler foreningens midler ved en evt. opløsning. Der savnes bestemmelser om foreningens meget store "grejbank", d.v.s. kanoner, musketter, uniforer, telte m.v. Hvad skal der ske med dem ved en opløsning af foreningen.

3. Forslag fra Bente Auner og Naja om at måtte skifte fra trosmadammer til soldater. 

De to første forslag blev diskuteret og man besluttede at nedsætte udvalg til at komme med forslag til ændringer og vedtægternes §1 og §9, stk.1. Vdr. §1 består udvalget af repræsentant fra bestyelsen, forslagstilleren Arne og Bente Auner. Vdr. §9 består udvalget af en repræsentant fra bestyrelsen, forslagsstiller Susanne samt Arne. Forslagene afleveres til bestyrelsen der herefter indkalder til en ekstraordinær generalforsamling.
Forslaget under punkt 3 var indsendt forsent og blev henvist til behandling under evt.

Ad. 6
Valg af formand for 2 år kun  i ulige år.

Ad. 7
Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år i ulige år.  Ingen
Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år på lige år. Leif Christiansen, Gunner Damsholt og Johannes Snedker på valg. Modtager genvalg. Genvalgt,

 

Ad. 8
Valg af bestyrelsessuppleanter for 1 år. På valg er Susanne Christiansen og Bent Holm. Villige til genvalg. Susanne vælges som 1 og Bent Holm som 2

 

Ad. 9
Valg af bilagskontrollant for 2 år i ulige år. Ingen.
Valg af bilagskontrolant for 2 år lige år. På valg Finn Rasmussen. Modtager genvalg. Genvalgt.

Ad. 10
Valg af bilagskontrollantsuppleanter for 1 år. Frans Engelstoft og John Aaris Hansen på valg. John modtager genvalg. Genvalgt som 2. Som 1 vælges Birthe Damholt.

Ad. 11
Evt.
1. Susanne og Erik forslår at man fremover fastlægger nogle arbejdsdage til reparation af kanoner, telte m.v. Alle synes, at det er en god ide. Bestyrelsen kommer med datoer.

2. Bente A. og Naja ønsker at indgå som soldater i lauget. En livlig debat viste fortåelse for dette ønske. Vi har jo allerede et hunkønsvæsen i geledet og det er jo gået super. Så velkommen i geledet til Bente og Naja på betingelse af, at de bærer uniformer og helst også musketter som de øvrige kanonerer - og ikke for meget sminke!

3. Arne søgte lidt forståelse for svedige og beskidte uniformer men fælles rensning af dem synes ikke nødvendig!

4. Laugsaften d. 3.4 droppes.

5. Ole gennemgik den kommende sæsons arrangementer:
Lørdag d. 21.4: Kanonerne ud. Indmarch, 6 kanonskud, rullesalut, Vi spiser ud - selvbetaling
Fredag d. 4.5: Mindehøjtidelighed Danmarks Befrielse 1945. 3 kanonskud. Tale ved borgmester Hans Stavnsager. Faneborg. Sangkoret Efterklang. Spisning og samvær - hvor?
Lørdag d. 9.6: Havnens Dag. Endnu usikker - hvad skal der foregå?
Fredag 15.6-søndag 17.6: Vestvolden i København. Opstilling af teltlejr. Vi får kosten. 2 overnatninger i telt. Rejsepenge?
Fredag 29.6-søndag 1.7: Det sønderjyske Tattoo. Vi er ikke inviteret endnu.
Fredag d. 6.7: Salut for krydstogtskib fra kanonstillingen.
Tirsdag d. 17.7: Salut for krydstogtskib fra kanonstillingen.
Tirsdag d. 24.7: Assens for fulde sejl. Som sidste år.
Torsdag d. 26.7: Faaborg for fulde sejl
Søndag d. 26.8: Ø-havets Dag fra Ø-havscentret. Åbnings-og afslutningssalut. Måske lysregatta kl. ca. 21.30 med sangkor.
Lørdag d. 20.10: Kanonerne tages ind. 6 kanonskud, rullesalut m.v. Spise ude, selvbetaling.
Lørdag d. 27.-søndag d. 28.10: Kastellet i København. Vi overnatter indendøre. Husk rødternet hattebånd (Susanne laver dem der mangler). 
Julemandssejlads til Dyreborg med Marna?

Dirigenten afsluttede den meget livlige og kontruktive  generalforsamling og takkede for god ro og orden og så gik vi over til ost-og pølsemadderne.

Arne Stricker
Referant

 

 

 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Faaborg Kanonérlaug - også kaldet Olebanden - i ilmarch på vej mod nye slag

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk