Faaborg Kanonerlaugs generalforsamling d. 23. marts 2017 i Øhavscentret, Munkholm 4, Faaborg

 

Dagsorden

 

Pkt. 1: Valg af dirigent og protokolfører

Pkt. 2: Formandens beretning

Pkt. 3: Fremlæggelse af revideret regnskab

Pkt. 4: Fremlæggelse af budget. Fastsættelse af kontingent

Pkt. 5: Indkomne forslag

Pkt. 6: Valg af formand

Pkt. 7: Valg af bestyrelsesmedlemmer

Pkt. 8: Valg af bestyrelsessuppleanter

Pkt. 9: Valg af bilagskontrollanter

Pkt. 10: Valg af bilagskontrollantsuppleanter

Pkt. 11: Evt.

 

Formanden bød velkommen til de 18 fremmødte medlemmer

 

Ad. 1

Per Andersen vælges til dirigent. Arne Stricker til protokolfører. Per kan konstatere, at general-forsamlingen er lovligt varslet

 

Ad.2

Inden formanden fik ordet rettede Per en varm tak til ham for det store arbejde han har gjort for foreningen igennem mange år. Dirigenten bad forsamlingen rejse sig og udbringe et 3-foldigt hurra for formanden. Det blev til 4 – det lange kom også med.

Herefter var det formandens tur:

Kære Kanonere!

2016 var året, hvor vi transporterede sammenlagt 6,5 ton kanoner rundt i landet.

Vi havde også flere bemærkelsesværdige arrangementer, 2 på sjælland, 1 på Langeland, og så flere

på vores dejlige ø.

Vi var desværre nødt til at sige nej tak til nogle stykker pga. datoerne klumpede sig sammen.

Medlemstallet stiger forsat efter sidste medlemsliste er vi nu 53 pers., 25 aktive – 28 passive.

Tænk en gang! Sikken en backing- gruppe vi har, 28 som støtter os.

Blandt almindelige Faaborg borgere er vi godt kendte og accepteret.

Men hos kommunen kniber det lidt. Jeg tænker at det måske er fordi, man gennem de senere år, har foretaget store udskiftninger og nyansættelser, blandt personalet som varetager kultur og fritidsliv.

Jeg mener at stort set alle former for foreninger i dag er sammenlignelig med køling børn!             I Ingen foretager sig noget, uden en sum penge og konsulenthjælp fra det offentlige.

FKL. mangler på listerne, som konsulenterne arbejder med, over tilskud og konsulent hjælp. Konsulenterne er moderne mennesker, som er opvokset og skolet med: Fortag dig intet, uden det offentlige har været inde over! - - -  f. eks. hvordan! Får jeg børn, - passer børn, hvordan passes kanariefuglen, hvad mad skal jeg købe /spise, skal jeg have varmt tøj på i morgen eller ej. O.s.v. og o.s.v.

De er helt uforstående over for at, nogle mennesker hylder det princip: Først prøver man at klare sig selv, inden man evt. beder om hjælp.

Forleden dag ringede en såkaldt konsulent for at høre om hvad ”fåborgkaeolag” var for noget, om det stadig eksisterede?

Jeg kunne berolige hende med, AT DET GJORDE VI, FKL bestod af en gruppe hvor flertallet er

”60 + er” som har den ejendommelige interesse, om dansk krigshistorie i Napoleonstiden 1780 til 1820, skød med historiske kanoner og musketter, deltog som reenactmenter – (gentagelse af historiske slag rundt om i Europa). Deltager når der skal markeres særlige festlige - historiske begivenheder,

Rundt om i Danmark. Vi saluterer f.eks. ved kongelige begivenheder.

 

Lørdag 9. jan.  Traditionen tro afholdt vi Nytårskur i Krudtkælderen, hos Bente og Ib, 17 tilmeldte.

Først den sædvanlige parade på Lysbjerg Plejecenter, med rullesalutter så beboerne kan få et knald.

Så ind og ønske godt nytår, med håndtryk og så en dram, og vi fortæller lidt om vores oplevelser.

Så march tilbage af isglatte veje, til krudtkælderen, hvor en dejlig frokost venter med mange specialiteter, f.eks. sild med ”følge” blodpølse med garniture, kød i alle afskygninger, en ost som vist nok kunne gå selv, og havde en lugt som en kanoner efter et 4 dags slag, når støvlerne tages af. Rigeligt med væske som har ligget på flasker i lang tid. Varmt vand på kander.

Utallige skåler medens Ib knallede sin kanon af, og røgen bølgede rundt i lokalet.

Som noget nyt var 3 yndige Luciabrude hidkaldt. 1 med lyskrans på hoved, 2 som havde lånt deres fars musketter. Og sørme! var der sat 2 lys i bøssepiben. Og Lucia sangen blev afsunget.

 

Torsdag 17. marts generalforsamling kl. 19.00 på Øhavscentret Munkholm 4 5600 Faaborg.

22 tilmeldte, 2 frameldt pga. sygdom. Vinteren 2014-15 havde været travl med syning tasker, bælter.

Men Laugsaftnerne i vinteren 2015 – 16, var som en kold afvaskning.                                                   Kun 3 bestyrelses medlemmer, var mødt til de tre første laugsaftner, selvom man havde DVD film klar. På spørgsmålet om ophør af laugsaftner, var svaret at medlemmerne ønsker at det forsatte. Nu tilbød Arne Stricker og Per Andersen at arrangere en foredrags aften, om de Dansk Vestindiske Øer, hvis foreningen betalte, så ville de til gengæld give en smagsprøve på den rom som blev fremstillet på øerne, 75,5 %

Det var lige det som kunne sætte gang i laugsaftnerne. Her i vinter har laugsaftnerne været godt besøgt, der har været vist DVD film, foredraget om Vestindien var fantastisk, stor tilslutning.

 

Vinteren 2016 har lydt som en død sild. Men jeg kan betro medlemmerne at mine daglige notater i min kalenderbog, vidner om næsten daglige mail – tlf. opkald som skal behandles. Enten fra medlemmer. Forespørgsler om vores evt. deltagelse i arrangementer, hvad skal vi lave, hvad udstyr skal medbringes og hvordan, priser på vores fortæring og krudtforbrug, hvordan kommer vi fra og til arrangementet.

FKL skal have et honorar der dækker økonomisk godt, vi skal oparbejde en kapital, så hvis der sker et uheld, og vores erhvervsforsikring som er lovbefalet, skal udbetale erstatninger.

Den er lige blevet fornyet frem til 31 marts 2018.

Lokal Forsikring som selskabet heder. Koster årlig 2.846 kr.

 

Dækningsomfang: Erhvervsansvar:           10.000.000. selvrisiko 2.000. ved personskade, publikum

Forurening:                                                   2.000.000. selvrisiko  10% min. 5.000  max. 25.000.   

Fareafværgelse:                                             1.000.000. selvrisiko 10%  min. 5.000  max. 25.000.

 

Derfor skal der beregnes et honorar som dækker alle omkostninger, også forsikringsomkostningen.

Men lige så vigtig! skal vi heller ikke jage kunder væk. Men kunden skal vide at vi ikke bare stikker pengene i lommerne til tant og fjas. Men er en yderst seriøs forening.

Derfor må alle efterleve vores reglementer, ingen useriøs omgang med spiritus i arbejdstiden.

Tænk dig om når du har sortkrudt i din varetægt, og bærer våben, lad ingen fremmede låne dit våben, uden du har fat i den ene ende.      

 

Lørdag 16. april

Kanoner ud. Sol – let vind - køligt.  14 kanonerer deltog i salutten. 7 havde frameldt sig frokosten i Øhavs center. Der var ca. 30 tilskuer. 

 

Onsdag 4. maj

Mindehøjtidelighed for Danmarks Befrielse i 1945 kl. 19.00 i Voigt Minde.

Vejret var rigtigt godt, sol, let vind, 6`varmt, mange tilskuere ca. 200 – 250. Ole Hansen bød velkommen, orienterede om forløbet. Taleren viceborgmesteren Anne Møllegaard holdt en god tale, Hun havde sagt jatak til at deltage i Flotillehuset bagefter.

Sangkoret Efterklang leverede deres 4 egne sange på smukkeste vis. Der var omdelt 2 fællessange til publikum og koret sang for. Der var 3 fanekommandoer Flotillen FMF FKL.

Vores 3 kanonskud = dansk løsen er en flot afslutning på tale og sange. 

Det er en smuk og enkel højtidelighed. Hvor vi sender vores tanker til dem som ofrede liv og førlighed for at vi kan leve i en fri verden.

Derfor er det godt at samles bagefter til en sammenkomst, for at bevare fællesskabet om at stå sammen om en historisk vigtig tradition.

Sangkoret mødte talstærkt op ca. 33 pers. de syntes at det er en smuk tradition som skal bevares.

FKL havde tros nogle afbud stillet med 16 soldater, lige knap! når vi har en fanekommando.

FMF. Og Flotille 243 stillede 12 – 14 pers. 

Flotillehuset regnes med at kunne rumme 45 – 50 pers. Så der var godt tryk på og ikke megen skulderplads. Men stemningen under indtagelsen af sild, ost, øl, snaps, kaffe og fælles sange og taler var helt i top.

Dagen efter skulle FKL lave årets største præstation.

 

Torsdag 5. maj Kr. Himmelfartsdag

Det intereuropæiske Vægtertræf i Faaborg. Vejret var lunt fra morgenstunden, til varmt om eftermiddagen. Efter et kæmpe forarbejde med arrangører og myndigheder, skulle FKL udfører en kanonade på 30 kanonskud, 10 på hver kanon, og 2 musket rullesalutter a. 11skud = 22stk. i alt

foran Rådhuset. Med et samlet sortkrudt forbrug på 8 kg.

Vores private hofreporter fra SE og HØR skrev under sin billedeserie fra Det intereuropæiske Vægtertræf i Faaborg! - - Faaborg Kanonerlaug saluterede den længste kanonade på 30 skud i Danmark siden 2. Verdenskrig.

Alle var beordret til at møde 2½ tim. før på Kanonstillingen, til klargøring og eksercit øvelser.

Faaborg Kanonerlaug stillede i næsten stærkeste opstilling 24 pers. John Aaris Hansen havde ellers meldt fra efter en øjenoperation, stod pludselig der, han kunne ikke se så meget sagde han. Men han er altid god for en kommando! Han fik straks overdraget kommandoen over Artilleriet.

Vores 3 Trosmadamer var med deres skarpe stemmer, sammen med 2frivillige fra FMF sat til at holde ca. 2.000 tilskuer bag vores torv afspærring. En opgave som normalt hærdebrede politifolk plejer at rygte. Men vores også brede trosmadamer indgød publikum respekt, og klarede opgaven med kvindelig snilde.

Især fordi der opstod en større forsinkelse! Vægterne kom ca. 40 min. for sent. De skulle ankomme med bus på Østerbrogade fra Hotel Faaborg Fjord. Men af en eller anden grund, valgte de at spadsere ind af Langelinie, men så fik de også den smukke udsigt over fjorden med. Det var jo fint nok. Men nu opstod der til gengæld, nogen utoldmodighed blandt publikum.

FKLs` cheftambur havde meldt forfald, derfor havde vi indforskrevet vores gode ven Ole Trut Svensson fra Greve, som både kan blæse horn og tromme så det er en fornøjelse, en fuldgod erstatning.

Ole Trut og vores fanebærer blev nu sat til at marcher langs afspærringen med lidt fanemarch og musicerende. Tiden gik. Vi andre holdt os klar til at modtage vægterne, ved deres ankomst med busserne. Vi havde indøvet en flot ceremoni når vi skulle modtage vægterne ved udstigningen fra busserne, og ledsage dem op til kanonerne gennem menneskehavet, så de kunne stå forrest med publikum bag, hvor 30 skuds kanonaden skulle foregå til deres ære. Vi havde også indøvet en flot bemanding af kanonerne efter at vi havde fået vægterne på plads.

Nu kom de vadene op af trapperne nede fra Langelinie på en lang uregelmæssig række, stimlede sammen i klumper bag publikum.

Overvægter Claus Thormann lettere opkogt, spurgte mig, hvor lang tid det tog med den salut, om den kunne kortes af?  De skulle faktisk have været på Rådhuset nu, og der skulle tages et stort fælles billede af vægterne, på skråningen til højre for kanonerne. Jeg svarede at nu havde han forlangt en masse kanonskud og der var meddelt at vi skød 30 kanonskud.

Efter kanonaden og fællesfotoet skulle FKL med ”fuld musik” marchere i spidsen for Vægteroptoget til Rådhuset i Mellemgade. Ole Trut Svensson slog og blæste takten gennem byen.

Ved ankomsten til Rådhuset skulle vores 22 musketskud rullesalut skydes af, og hornsignalerne gjaldede, så man kunne høre at nu var vægterne ankommet. Medens vi skød begyndte vægterne at myldre ind, de var jo i tidsnød! Vi blev så også budt ind på en tår champagne og en sodavand.

Det var også tilpas at vores trompeter gik ind i byrådssalen og blæste nogle fanfare, mellem alle de tørre talere. Nu kunne vi så marchere tilbage gennem den menneske tomme by, til kanonstillingen, som Lejla Johansen FMF havde bevogtet for os.

Vi pakkede sammen og kunne køre hjem, godt trætte, med en følelse af at vi havde en stor succes.

 

Lørdag 4.juni

Sommermarked i Faaborg. Henrik Poulsen Faaborg Lokalradio, havde arrangeret os. Vi opstillede teltlejer i Kaneworffs Gård, hvor vi kunne tale med publikum og demonstrere soldaterliv anno 1807. Vi skulle patruljere i gaderne. Salutere på Torvet kl. 10.30 hvor Odense Pigegarde efter at have marcheret i byen skulle spille et par numre.

Kl.14.00 skulle vi salutere på torvet igen. Ved det Blå hus på Østergade, sad nogle musikere og spillede, det kunne vores danseglade soldater ikke stå for, og svingede træbenet.

Susanne havde været så venlig at smøre en lækker madpakke til alle 11 deltagere

 

Søndag 12. juni

Røsnæs Naturskole v. Kalundborg. Sol svag vind og varmt. Der var nogle frygtelige forviklinger både før og efter. Jeg havde været inde om bager Wendorff og hente rundstykker. Kl. 6.30 skulle vi alle 18 pers. mødes i Pejrup. Vi havde lejet 2 folkevogns rugbrød med træk. til 9 pers. Leif og jeg havde lørdag eftermiddag egenhændig læsset den lejede autotrailer, med 1.5 ton kanoner et par telte lidt lejr udstyr et bord 1 bænk et par stole surret det hele forsvarligt fast. Nu skulle den bare hænges bag på det ene rugbrød, køre 141 km. i et adstadigt tempo, gøre holdt ved rastepladsen inden Storebælt, hvor de sidste 2 skulle støde til, Susanne og Naja, nyde kaffe og rundstykker, og så en hyggetur op langs Vestsjællands kyst.

GOD MORGEN DU! Vores ene chauffør Poul Erik Boye, nedlage forbud mod kørsel. Leif og Ole havde ikke en hylende fis forstand på, hvor meget vægt der måtte være til et rugbrød. Derfor skulle vi bruge en trailer mere, som kunne kobles på det andet rugbrød.

Normalt har Gunner en trailer som vi plejer at bruge, den havde han lånt naboen fordi vi ikke skulle bruge den. Nu stod den med et læs grus over ved naboen.

Meningen havde været, at vi havde lejet en 20 pers. bus med træk til ca. 3,5 ton på krogen.

De viste sig at chaufføren ikke havde et kørselskort, som skal bruges i stedet for køreskive. Derfor leje af 2 rugbrød.

NU var der ikke andet for end at vække naboen og læsse gruset af, tilbage og fordele lasten på de 2 trailere, og så af sted til Storebælt stærkt forsinket. Det er jo smart at mange har tlf. med sig i dag, derfor prøvede jeg at ringe Susanne op og sige at vi var på vej, hun plejer at kunne ordne alt pr. tlf.

Men damen havde ikke åbnet sin telefon, først da vi kørte ind i Nyborg lykkedes det.

Vi fik overstået morgenkaffen i et vidunderligt vejr og tempo, alle var sultne som løver.

Poul Erik Boye havde medbragt sin GPS. Hjemmefra havde han stillet den til en turist tur op langs Nordvestsjællands kyst, det var aftalt at han var stifinder.

Nu sad vi op i bilerne og af sted i en fart. Susanne ville en bestemt vej til Kalundborg og kørte selv.

Stor var min forfærdelse han drejede af fra den slagne landevej, og der var kommet en kvindelig bilist som kørte om muligt endnu langsommere end vores stifinder. Jeg ringede til samtlige 9 pers. i bilen, for at de skulle køre ud på den slagne landevej og op i et andet tempo.  

Men alle havde slukket for telefonen. Vores chauffør Søren Caspersen, prøvede så at blinke og dytte, for at påkalde vores venners opmærksomhed. Men det eneste som skete, var at damerne i bilen foran, de skulle i hvert tilfælde ikke flytte sig for sådan en motorbølle og der er vel lige ret for kvinder i Danmark -  snøft.

Imens kørte Poul Erik Boye sin tur langs kysten, ja jeg tror at vi på et tidspunkt var helt nede på sandstranden, vi kørte igennem mange sommerhus områder, med vejbump og 20 km i timen. Inden vi endelig slap af med de to damer og kørte ind i Kalundborg. Landevejen ud af Røsnæs er også kun 40 – 50 km. i timen. Susanne var for længst ankommet og havde forklaret forstanderen at vi skam var på vej.

Der var 1 god time til arrangementet skulle begynde da vi ankom. Hurtig opstilling af kanoner, telte og omklædning, ca. 5 min. før åbningen var vi klar.

Det blev en pragtfuld dag, under stor bevågenhed fik vi afskudt de aftalte salutter, lavet opvisninger i eksercits, rollespil og deltog i folkedans, sammen med lokale folkedansere. Vi var budt på frokost, men der var så mange gæster, så krofolkene ikke kunne følge med, men vi fik da noget i skrutten.

Nogle medlemmer fik end en tur i hestevogn.

Forstanderen for Røsnæs Naturskole var begejstret for vores indslag, og takkede, og bad om regningen. Hjemturen forløb planmæssigt, vi kørte inden om kanonstillingen, og satte den store kanon af. Poul Erik Boye skulle aflevere den ene bil i V Åby, og jeg den anden i Ringe mandag morgen.

PS.     2 medlemmer af Holbæk Artilleri forening aflagde et visit, for at se om de havde købt katten i sækken.

 

Lørdag 23. juli

Holbæk Nordvestsjællands Feltartilleri

Foreningen afholder 100 års jubilæum på Hotel Strandparken i Holbæk. Efter en del frem og tilbage

lavede vi en kontrakt, vi skyder 2 x dansk løsen, 3 skud med 6 punderen fra 1795, og 3 skud med 1 punds amusetten fra 1641. På græsplænen bag hotellet lige ned til Holbæk fjord.

Hotellet har en overdækket terrasse hvor de forhenværende artillerister med fruer sidder og skal spise middag, 170 pers. Medens Holbæk Garden skal spille lige neden for. Vi skal være på plads kl. 11.50 inden gardens indmarch, og salutere kl. 12.15.

Vi havde opstillet vores 1,5 ton artilleri ca. 20m. fra terrassen, med kanonmundingerne ud mod fjorden.

Det var et pragtfuldt vejr, varmt stille, så varmt at et par kvindelige garder fik at ildebefindende, og måtte føres ind i skyggen af nogle store træer. Vi havde medbragt egen havre, som vi nød på stranden inden hjemturen.

Denne gang havde vi gennem Søren Caspersen lejede autotransporteren med ham som chauffør til at køre, med begge kanoner på ladet. Og vi andre havde fordelt os i private biler. Vi var 10 pers. og 2 børn,

Gunner og Birthe kørte videre til København med deres ferie- børnebørn.

Vi havde mødetid i Pejrup kl. 8.30 afgang kl. 9.00.

Men forinden mødtes vi ved Storebælt til kaffe og rundstykker, Susanne, Naja og Erik stødte til der, og vi kørte samlet til Holbæk. Ved hjemkørslen var inden om kanonstillingen og sætte den store kanon af.

 

Onsdag 27. juli

Assens for Fulde Sejl – Historien er overalt.

Vi havde fået invitationen ca. 1 år før. Dagen før var alt udstyr pakket på Gunners trailer.

 Kl. 7.30 gik starten fra Faaborg i privatbiler. Vi skulle nå at opstille vores lille teltlejr på græstotten

foran Toldboden på havnen, hvor vi også klædte os om i vores dragter.

Alle 13 soldater og trosmadamer skulle være klar kl.9.50 til at marchere i spidsen for det historiske optog, bestående af folkedansere og deres spillemænd, som netop afholdt deres Landstævne i de dage. Endvidere af gøgler, skuespillere, markedsprangere, optoget starter fra Nygade præcis kl. 10.00, gennem Østergade til Torvet, hvor det historiske kræmmermarked afholdes, og det blev dermed åbnet.

Dagen igennem var markedets boder åbne, med historisk håndværk, maritimt udstyr salg af dyr og andre markedsvare. Gøgler, skuespillere, folkedansere optrådte. En hestetrukken post-dilligence fra Den Gamle by i Aarhus kørte dagen igennem med publikum.

FKL skulle marchere gennem markedsområdet 4 gange i løbet af dagen.

På midtermolen skulle vi salutere kl. 16.00 – 18.00 – 21.00 med dansk løsen =3 skud med amussette kanonen og skyde musketrullesalutter a. 10 skud i alt 30 skud.

I vores mini lejr på Toldboden lavede vi dagen igennem opvisning af lejrliv. 3 gange rollespil,

duel på musket af 2 overrislede soldater. Krigskommandersergent Sus lod sig velvilligt falde død om, ramt af vådeskud. Mundlæderet skulle også være velsmurt, for der var mange spørgsmål fra publikum, om vores liv som reenactments, fremvisning og demonstrering af våben og deres brug, det blev også til  nogle prøveskud.

Susanne havde igen! -  i nattens mulm og mørke smurt lækre og solide madpakker til os.

Dagen igennem fik vi mange krus feltkogekaffe, sodavand og enkelte købte sig en fadøl til at holde humøret oppe. Et filmhold, 2 tv stationer, optrådte vi også for.

Til aften fik vi et herligt aftensmåltid fra Tobaksgården, som vi nød medens regnen tissede ned.

Efter en god travl dag pakkede vi kl. 23.00. Sortkrudt forbrug var 2,2 kg. Et par dage efter fik vi en mail med ros og mange tak for en særdeles god indsats, og et ønske om, at vil deltage næste år.

PS. Den er indløbet og jeg har sagt ja tak.

 

Forberedelser til mangt og meget:

Sidst på vinteren kom en forespørgsel fra Hjemmeværnet på Langeland, om ville skyde en salut ved HMS Dronningens besøg i Rudkøbing 8.sep. 2016.

19. juli kom næste henvendelse mens jeg sejlede på Ærøfærgen. Siden kom der en syndflod af tlf.

og mails, der skulle besvares, forklares, med den ene person fra forsvaret, så fra Hofmarskallatet.

Der var især 2 pers. fra Langelands Kommune, som jeg havde et godt samarbejde med og mange mails.   Jeg var til møde på Rådhuset, og blev kørt rundt i byen for at vælge det rette sted, til vores parade på karetturen, og planlægge vores kørselsrute, så vi kunne nå frem på kort tid, og parkere biler. Vælge placeringen af vores salut batteri, så det var nemt at komme til og fra, og var synligt.

Jeg skulle også lave en nøjagtig tidsplan for vores færden, før – under – efter vores salut.

Så skulle den faldefærdige havnekaj rettes op, grus køres på og tromles, så vores tons tunge artilleri

ikke sank i. Kommunen holdt hvad de havde lovet, det samme gjorde vi.

Landevejen over Tåsinge skulle ved Lundby have ny asfalt, så der var kun en kørebane med lysregulering og lange køer, det skal også regnes ind i køretiden.

Samtidig med er der næste daglig forbindelse med andre myndigheder af alle slags, og kunder som ønsker det ene eller andet, tilbud som skal beregnes, interne mail og tlf. i perioder op til 3-4- pr. dag

 

Torsdag 8. sep.

 Salut for HMD i Rudkøbing. Op kl. 4.15 pakke resten af udstyret i bilen, hente 3 kanoner rundt om i Faaborg. Der er risiko for vejspærring ved Lundby på Tåsinge. Heldigvis var spærringen fjernet, vejen genåbnet, så alle kunne komme uhindret frem til Nordre Kaj. Der er 39 km. fra Faaborg til Rudkøbing.

Ifølge tidsplanen skal vi være på Nordre Kaj kl.6.30. klar til at opstille 2.5 ton artilleri.

Vi møder alle 16 som er sikkerheds godkendte, ja et par mere men de måtte blande med publikum som fotografer.

Som lovet havde kommunen lagt grus på og tromlet kajen, men alligevel var det ligetil og næsten at biler og kanoner ikke sank i.

Kl. 7.20 er batteriet opstillet, og vi afmarchere til morgenmad i det røde Pakhus, som vi var tilmeldt, og kan hilse på alle øvrige deltagere. Kl. 8.20 march tilbage til batteriet på Nordre Kaj, og lade alle 3 kanoner, nu skal tændstikkerne bare tændes.

Kongeskibet Dannebrog kom nu i sigte langt ude under Langelandsbroen. Et smukt syn, vejret var flot, blå himmel, svag vind og varmt. Kl. 9.51 passerede Dannebrog lige forbi vores salutbatteri.

Dronningen stod ved rælingen på øverste dæk og vinkede. Som aftalt med orlogskaptajnen pr. tlf.

Når skibets stævn var midt for salutbatteriet, fyrede vi salutten af med 30 sekunder mellem hvert skud. Vi indtog straks retstilling indtil skibet var forbi. Kl. 10.00 præcis gik HMD fra borde på Dronningekajen.

Der havde vi sat os i vores biler og var på vej til Engdraget i den anden ende af byen. Vi havde 25 min. til HMD skulle passere vores paradested.   

5 min. før optoget kom, var vi klar. Først kom 6 motorcykelbetjente og en patruljebil, så fulgte 60 gardehusarer med dronningens karet i midten, vi præsenterede musketter iført hvide handsker, vor fane blev sænket til hilsen. Det hele lykkedes perfekt.

Så tilbage til Nordre Kaj og læsse 2,5 ton kanoner på, og af sted til Faaborg, læssede 2 store kanoner af på kanonstillingen, videre til Pejrup hvor vi kunne nyde en velfortjent frokost.

 

Fredag 16.sep.

Faaborg-Midtfyns adoptionsskib besøger Faaborg. FMF har bedt os salutere dansk løsen 3 skud med amusetten, når skibet anløber Faaborg Havn. Præcis kl. 14.00 stod skibet ind i havnen. Vi saluterede meden skibet lagde til kaj.

Vi var 4 kanonere og 1 trosmadame som fungerede som fanebære. Vi deltog i receptionen i Flotillehuset. Marinens Tamburkorps deltog med en tur gennem byen for fuld musik.

Det var sjovt at hilse på medlemmerne af Tamburkorpset, som vi kendte og udveksle gamle minder.

 

Torsdag 13. okt.

Aftal med Vagn Gram mailet en ny kontrakt om lejemål af Øhavscentret til udgangen af 2017 til samme pris, og ugedage.

 

Lørdag 29. okt.

Kanoner ind kl. 11.00, Mødetid kl.10.30. Det var lykkedes mig at få en pressemeddelelse i de 3 lokale aviser. Der mødte 250 – 300 publikummer op. Vi ville markere en stor sæsons afslutning, der deltog16 kanonere og trosmadamer.

For at gøre lidt ekstra ud af afslutningen, havde jeg fået anbefalet og overtalt trompetisten Benny Nielsen, Grønnegade, til at blæse fanen ned = honnørmarch og retræten. Cheftambur Ken Gæbe slog takten til vores indmarch og bemanding af kanoner. Vi skød de obligatoriske 6 skud.

 

Onsdag 26. okt.

Blev jeg ringet op af Henning Nørregaard, som havde en datter og svigersøn  som ønskede at blive  gift ved kanonerne.

Nu ville han høre om de måtte komme og blive gift, når kanonerne blev skudt af. Byrådsmedlem Jan Valbak skulle være giftefoged.

Vi arrangerede det sådan, at efter salutten og den blæste retræte stillede kanonbesætningerne sig op mellem kanonerne i v formation, giftefogden med ryggen mod spidsen, derefter brudeparret  og deres pårørende, bag dem publikum. Brudeparret blev gift og familien bød os alle på Champagne, kransekage, chokolade mm. Vores trompetist blæste Det så yndigt at følges ad og der var ikke et øje tørt.

 

Mandag 31. okt.

Halloween i Faaborg. 10 medlemmer deltog som skumle  landsknægte. Det var Faaborg Gymnasium som brugte hele den gamle bydel til et uhyggeligt  drama. Med alskens gys. Vi blev kraftigt sminket af dramaeleverne på den Gamle skole i Grønnegade. Vi skulle cirkulere rundt mellem celler i Arresthuset, Klokketårnet, Torvet, Retssalen og ikke mindst Bryggergården.

 

Tirsdag 9. nov.

Laugsaften , der blev vist 9 DVD film, fra vores fortid. Der var mødt 12 medlemmer.   

 

Fredag 25. nov.

Vestfyns Efterskole. Skolen havde som afslutning på fysiktimer om eksplosiver, af forskellige slags, og samtidig holdt besteforældredag inviteret FKL til at demonstrere  hvordan man bruger sortkrudt i gamle våben. 

Vi tog amusetten og musketter med, og demonstrerede hvordan man fyrer gamle kanoner og musketter af. Vi havde fået anvist en mark lige over for skole hvor der gik får, de var ligeglade.

Det var elever og bedsteforældre ikke, der var stor begejstring.

Vi var efterfølgende inviteret på en pragtfuld hjemmegjort frokost. Skolen driver et mindre landbrug, og eleverne fremstiller det meste.

 

Søndag 4. dec.

Julemandssejlads kl. 13.00 fra Faaborg Havn til Dyreborg. Vi var 4 mand som skulle ledsage julemanden med slikposerne.

Vejret var udsædvanlig godt. Sidste år var der orkan, og vandet blæste væk, så vi måtte køre derud. Det var en hyggelig tur med pølser – æbleskiver – gløgg og en enkelt øl.

 

Dette er fortællingen om året 2016 skrevet af  Artilleriadjudant Kaptajn Ole Hansen Formand.

 

Ad. 3

Kasserer Leif Christiansen fremlagde det reviderede regnskab der viste et overskud på 13475,17 kr. og en egenkapital på 50648,45 kr. Forbruget til telefon på 2485,26 kr. blev diskuteret idet man mente, at det var steget voldsomt. Forklaringen er, at man har købt ny mobiltelefon til lauget i 2016. Regnskabet blev godkendt.

 

Ad. 4

Et budget kan ikke fremlægges da man ikke kender årets aktiviteter. Kontingentet fortsætter uændret (300 kr. pr. år)

 

Ad.5

Der er ikke indkommet forslag

 

Ad. 6

Valg af formand for 2 år i ulige år. Ole villig til genvalg. Ole genvælges.

 

Ad. 7

Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år i ulige år. Per Andersen på valg. Villig til genvalg. Per genvælges

Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år på lige år. Leif Christiansen, Gunner Damsholt og Johannes Snedker ikke på valg

 

Ad. 8

Valg af bestyrelsessuppleanter for 1 år. På valg er Susanne Christiansen og Bent Holm. Villige til genvalg. Susanne vælges som 1 og Bent Holm som 2

 

Ad. 9

Valg af bilagskontrollant for 2 år i ulige år. På valg Arne Stricker. Villig til genvalg. Arne genvælges

 

Ad. 10

Valg af bilagskontrollantsuppleanter for 1 år. Frans Engelstoft og John Aaris Hansen på valg. Villige til genvalg. Frans vælges som 1, John som 2

 

Ad. 11

Evt.

Formanden orienterer om nuværende og kommende aktiviteter:

Laugsaftnerne fortsætter på grund af fint fremmøde. 24.1 laugsaften med DVD fremvisning, 14 deltagere. 14.2 foredrag om Dansk Vestindien med 28 fremmødte. En rigtig god aften. 11.4 DVD aften men problemer med fremviser.

4.4: Sidste laugsaften i vinter. Foredrag af Erik Chalatsis om den danske orlogsflådes historie

22.4: sættes kanonerne ud. Vi mødes kl. 10. Indøver eksercits og fanemarch med trompetist Benny Nielsen. Spisning i Flotillehuset, pris ca. 90 kr. Der udsendes mødebefaling senere. Mange allerede tilmeldt.

5.5 mindehøjtidelighed ved kanonerne sammen med ”marinerne”, sangkoret Efterklang og Benny Nielsen. Tale ved Jan Valbak. Afsluttes med oste-og sildemadder i Flotillehuset

2.-3.-4.6: Evt. Heartland på Egeskov, der gennem kommunen havde indbudt foreninger til arbejde på festivalen. Vi har tilbudt os. Mange er interesserede, vi hører nærmere snarest

10.6: Vi har modtaget invitation til deltagelse i Hummeren på Køge havn. Vi hører nærmere snarest.

26.7 Assens for fulde selv – en klassiker som vi alle elsker. Vi hører nærmere snarest

8.9: Lions Club Faaborg holder træffestævne. Vi er blevet bedt om at afgive salut.

 

Susanne og Erik efterspørger sikkerhedskursus for nye og gamle medlemmer, helst en gang årligt. Henning peger på området ved Trente Mølle. Ole ser måske muligheder ved Holstenshus eller hos Gunner i Pejrup. Bestyrelsen tager sagen op.

Erik undersøger muligheden for at deltage i markedsdag i Helsingør via de ”sjællandske”. Vi hører nærmere.

Henning påpeger, at vi snart skal overveje at finde nye kræfter til ledelse af lauget. Heldigvis er Ole stadig ”fit for fight” men er jo en ældre herre som har slidt og slæbt for lauget i mange år. Vi håber, at der, når den tid kommer, vil være en eller flere ”kronprinser eller kronprinsesser”

 

Dirigenten afsluttede generalforsamling og takkede for god ro og orden og så gik vi over til ost-og pølsemadderne.

 

Arne Stricker

Referant

 

 

 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Faaborg Kanonérlaug - også kaldet Olebanden - i ilmarch på vej mod nye slag

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk