FAABORG KANONÉRLAUG

Faaborgs kanonbatterier eller ”Plough Batterier østen for Faaborg”
Af: Ole Hansen

Under Englandskrigen 1807 – 1814 blev forsvarsanlæggene i Danmark og Hertugdømmerne kraftigt udbygget. Ved krigens slutning var der alene vest for Storebælt, og nord for Kongeåen 81 Kystbatterier, redouter og skanser.

Alene til de nybyggede forsvarsanlæg i hele Danmark anvendtes der 819 stk. skyts, hvortil endda kom nogle batterier, som var anlagt og armeret ved privat foranstaltning. Sådan et var Faaborg-batteriet. Navn givet i krigsarkiverne som Ploughs batterier østen for Faaborg.


Crouge: Af Faaborg Batterier

Anlagt april år 1808 efter artillerimajor Von Friboes anvisning. Ved købmand Simon Hempel Plough til forsvar for byen og havnen.

1. Batteriet er åbent i ryggen, pallisader, formpæle. Barriereport og broer forefindes ikke.
2. Det er monteret med: 2 stk. 12 lb’ kanoner på høj affutage
1 stk. 12 lb’ kanon på voldlavet.
2 stk. 6 lb’ kanoner på voldlavet.
3. Ammunition gemmes i en kælder af brædder bestækket med jord 9’ lang og 6’ høj bag
batteriet.
4. Vagten holdes i byens rådhus.
5. Besætningen ligger i byen.
6. Ovn til gloende kugler forefindes ikke.

Resten af skansen kan endnu ses i haven til Østerbrogade nr. 16.

Besætning til samtlige Batterier afgaves af Danske- eller Holstenske artilleribataillion. Besætningen til Ploughs batteri kom fra Kronens Regiment, som ved nogle navneskift i Kronprins Frederiks, senere Kong Frederik VI regeringstid, skiftede navn til Kronprinsens Regiment for at ende som Fyns Livregiment.

Ved Dyreborg på slotsskrænten anlagde Kronen samtidig et batteri, også efter anvisning af Majer Von Friboe af Artillerikorpset, for at forsvare indløbet til Faaborg Fjord. Dette batteri var monteret med 2 stk. 6 lb’ kanoner på voldlavetter.

Endvidere blev der udstationeret 2 stk kanonbåde, hvoraf den ene blev foranlediget bygget og betalt af købmand Simon Hempel Ploug.

For sin store indsats til fædrelandets forsvar blev storkøbmand Simon Hempel Ploug i året 1809 belønnet med Dannebrogskorset.

Kamp

Den 20 juni 1808 nærmede 2 engelske brigger sig indløbet til Faaborg Fjord. Den ene løb på grund i indsejlingen, og det kom til kamp mellem Dyreborgbatteriet og de 2 kanonbåde under ledelse af den meget unge søløjtnant Bruun. Ud på eftermiddagen løb kanonbådene tør for ammunition og ved tidevandets indfinding og ved hjælp af den anden brig kom skibet fri og begge brigge kunne flygte, ilde tilredte både på skrog og rig.

Kanonløbene

Er 6 lb’ 20 kalibre af typen finbankere. De er stykkestøbt, stemplet med 1795 på venstre tap, som er året for deres tilblivelse. På højre tap er støberiets bomærke ”F” indstøbt. Støberiet er svensk og lå på Østgölland og støbte kanoner fra 1586-1840. På bagstykket over druen er indbygget romertal.
Den ene kanon: II XIII XII og den anden: II XIIII XIII

Kanonløbene er blevet restaureret efter af have henligget i næsten 200 år, senest ved mindestenen i Voigts Minde.

Kanonløbene er blevet sandblæst for gravrust, udboret, rustbehandlet og malet blanksort efter anvisning fra den selvejende institution Fregatten Jylland, Ebeltoft.

Lavetter

De to transportable voldlavetter er udført i pommersk eg efter originale tegninger udleveret af Tøjhusmuseet. På tegningerne kan ses årstal, og hvilken fæstning officeren var udstationeret i, f.eks. 1804 i Rendsburg, 1807 i København, da han tegnede forbedringer på lavetterne.

Lavetterne er en type, som blev brugt op gennem 1700-tallet og frem til 1834. De er med ”axel” og hjulnav helt i træ og kun med jernbeslag til at tage det værste slid.

Lavetterne er malet i originalfarven på linoliebasis. Dette udført efter originale gamle opskrifter, der er indhentet på Videncenter Rådvad Kgs. Lyngby v/Flemming Jensen, malerværkstedet. Farverne er det Oldenburgske kongehus’ røde farve på træet og gult på jernbeslagene.

Lidt teknik mv.

Original tegningerne er i mål 1/8 af sand størrelse og i fod 31,385 cm, tommer 2,615 cm, linier 0,218 cm, skrupel 0,018 cm. Disse mål er omregnet til metermål og tegnet op på skabeloner i mål 1:1.
Modeller af dele til lavetterne i 1:1 er udført i fyrretræ for at finde metoder til fremstilling, inden der påbegyndtes i det dyre egetræ. Mange af jernbeslagene er også først udført som træmodeller.
Alt arbejde med at fremstille nøjagtige kopier af lavetterne, historien bag, fremskaffelse af alle tekniske fakta er udført af tømrer Ole Hansen, ansat ved Park og Vej Faaborg kommune igennem årene 1997 - 2003.
Smedearbejdet er udført af dels smed Heine Henriksen Thurø og C. Frederiksen Smede/Maskinværksted Faaborg.
Udboringen af kanonløbene er udført af Richter Hansens Maskinfabrik Svendborg.
De to Voldlavetter fremstår i dag som de eneste der findes af denne type, og er konstrueret til at kunne klare fra 6 - 18 lb pjeser

Kildemateriale : Tegninger, beskrivelser fra Tøjhusmusset tegningsarkiv.
Frederiks VI. Hær 1784 –1814
Krigsarkivet (den captain V. Scheel´s samling)
Fortegnelser over de faste Batterier i Danmark og Hertugdømmerne den 1. juli 1809.Til brug for den Kongelige General Kvartermester Stab.
Dansk Artilleri i Napoleonstiden: Forudsætninger og udvikling 1760 –1814 af Egon Eriksen og Ole l. Frantzen.
Captain J.T. Lundbye: Forsøg til en Praktisk Artillerie Haandbog København 1823.De to 6-punds kanoner i Voigts Minde
Kanonstillingen i Voigt Minde er market med gul pil
Et pletskud fra Voigts Minde taget af fotograf Arne Damborg
Kanonstillingens oprindelige placering i 1808 ved Langelinie


Faaborg Kanonérlaug - også kaldet Olebanden - i ilmarch på vej mod nye slag

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk